Stikkord: valg


Siste fra Humanistforbundet     |     august 9, 2019

Jehovas Vitner og deres demokratiske (og humanistiske) problem

Av Stian Høgestøl, masterstudent i statsvitenskap. Vi har i det siste kunne lese, blant annet i Dagbladet (07.08.19), at statsråd for trossamfunnene Kjell Ingolf Ropstad vurderer å trekke statsstøtten til Jehovas Vitner, all den tid trossamfunnet ikke lar sine medlemmer stemme ved valg uten å bli ekskludert fra organisasjonen. – «Vi har allerede stemt på Gud», forteller en anonym kilde som har brutt med Jehovas Vitner, til Vårt Land (07.08.19). En slik praksis er utfordrende både for det demokratiske prinsipp og det humanistiske verdigrunnlaget. Statsstøtte og demokratisk motarbeidelse Forsker Hege

Les mer


humanistforbundet

    |     november 15, 2018

Har mennesker fri vilje?

Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?


Uenighetens fellesskap