Humanisme for mangfold og fellesskap

Uenighetens fellesskap | november 13, 2018

 

Av Elise Skarsaune

Humanistforbundet har ansatt ny generalsekretær, og jeg er så heldig å ha fått den jobben. Jeg er Elise Skarsaune, 38 år med master i religionsvitenskap og bred erfaring fra organisasjonslivet. Sammen med våre medlemmer har jeg fått anledning til å jobbe for humanisme i Norge, en humanisme for mangfold og fellesskap.

Mitt forhold til tro- og livssyn er preget av en oppvekst med en pappa som er teolog. Jeg har sanket min andel fisker i garnet og stjerner på himmelen i søndagsskolebøkene i barndommen, og gikk på kristen privatskole på både ungdomsskolen og videregående.

Humanisme og menneskeverd

Kanskje framstår veien ikke helt linjalrett fra en slik bakgrunn og inn i et engasjement for å fremme humanismen i Norge, men det er en rød tråd. Min barnetro gav meg en visshet om at menneskene rundt meg var gode (om ikke ufeilbarlige) fordi Gud var god og hadde skapt oss alle i sitt bilde. I ungdommen forvitret følelsen av Gud i magen, men overbevisningen om det gode i mennesket mistet jeg aldri. Nysgjerrigheten vokste derimot for andre religiøse og åndelige tradisjoner og bevegelser, og derfor endte jeg opp med en master i religionshistorie.

I dag definerer jeg meg som religiøs av legning og eklektisk freelancer, og nå har jeg altså oppdaget at jeg er humanist også – og at jeg alltid har vært det. I Humanistforbundet får jeg lov til å være alt dette på en gang. Jeg anerkjennes som like god humanist selv om jeg alltid vil føle det som å komme hjem når jeg krysser dørstokken i en kirke hvor som helst i verden.

Jeg har alltid trodd på alle menneskets ukrenkelige verdi, vår frihet og vårt ansvar for hverandre og den verden vi lever i. Men jeg trodde ikke livssynshumanisme hadde rom for noe utenfor det den menneskelige fornuft kan begripe og forklare. Der tok jeg heldigvis feil. Gud kan ha en rolle i et humanistisk livssyn, selv om det er mennesket som står i sentrum. Og et livssyn med mennesket i fokus er på ingen måte tomt eller egoistisk – tvert om. De verdiene som har resonnert i meg gjennom hele livet, som jeg har gjenfunnet i vidt forskjellige åndelige tradisjoner, danner kjernen i det humanistiske livssyn som jeg nå får arbeide for å fremme.

Humanismen – aktuell som aldri før

Humanismen har kanskje aldri vært mer aktuell enn i dagens Norge. Strømninger i både norsk, europeisk og global politikk og samfunnsliv utfordrer individets frihet, den åpne og inkluderende offentlige samtale, og selve forståelsen av mennesket og menneskeverdet i teknologiens tidsalder. I en tid hvor folkevalgte og andre samfunnsdebattanter langs alle deler av det politiske spekter bruker et språk som reduserer mennesker til virkemidler i deres politiske og retoriske prosjekt, trenger vi humanismen som aldri før.
I et Norge hvor stadig flere barn vokser opp i relativ fattigdom, hvor ekstreme grupper på ulike fløyer rekrutterer ungdom til voldelig verdikamp, trenger vi å bygge sterke og inkluderende fellesskap med plass for alle. Grunnloven gjennom dens fastsetting av vårt felles verdigrunnlag – «vår humanistiske arv» gir en anledning til å samles om humanistiske verdier og skape felles eierskap til disse, på tvers av ulikheter i religion, språk, kultur, klasse og annet som kan skape splid. Vi trenger en aktiv og bevisst samtale om hvordan vi tolker «humanistisk arv» og hvordan dette kan gi norske barn, ungdom og oss voksne ny retning og energi i arbeidet med å sammen skape et samfunn med rom for gode liv for alle.

Humanistisk handlingsfellesskap

For en stor del av verdens befolkning er et religiøst livssyn noe man GJØR og/eller bare ER heller enn noe man «tror på» slik vi er vant til å tenke om det fra luthersk protestantisk tradisjon – hvorfor skulle ikke et humanistisk livssyn også kunne utgjøre et sterkt, dynamisk og inkluderende handlingsfellesskap i verden? Sekretariatet vil sammen med styret, som også består av engasjerte mennesker med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse, bygge inkluderende fellesskap basert på et humanistisk livssyn.

Som nyansatt generalsekretær i en organisasjon med høye ambisjoner og stort potensiale er jeg nysgjerrig på medlemmenes tanker om humanismens aktualitet. Hvordan kan vi bruke humanisme i hverdagen for å skape et mer mangfoldig samfunn, hvor det er mulig å skape gode fellesskap? Hva tenker medlemmene at Humanistforbundet skal være?

Snakk med oss på mailFacebookInstagram og Twitter.

Først publisert 9. september i Nytt fra HUFO

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.