Siste fra Humanistforbundet     |     august 9, 2019

Jehovas Vitner og deres demokratiske (og humanistiske) problem

Av Stian Høgestøl, masterstudent i statsvitenskap. Vi har i det siste kunne lese, blant annet i Dagbladet (07.08.19), at statsråd for trossamfunnene Kjell Ingolf Ropstad vurderer å trekke statsstøtten til Jehovas Vitner, all den tid trossamfunnet ikke lar sine medlemmer stemme ved valg uten å bli ekskludert fra organisasjonen. – «Vi har allerede stemt på Gud», forteller en anonym kilde som har brutt med Jehovas Vitner, til Vårt Land (07.08.19). En slik praksis er utfordrende både for det demokratiske prinsipp og det humanistiske verdigrunnlaget. Statsstøtte og demokratisk motarbeidelse Forsker Hege

Les mer


humanistforbundet

Siste fra Humanistforbundet     |     januar 22, 2019

Trappeåndens tale

Humanistforbundets generalsekretær Elise Skarsaune har vært i samtale med sin far teologen Oskar Skarsaune om humanisten Jesus på P2 i programposten Verdibørsen. Som leder for et livssyn med stor respekt for menneskers frie vilje og evne til ha tro og til å tvile har Elise gjort seg noen refleksjoner om humanisme, tro og livssyn i etterkant av samtalen: Du kjenner kanskje opplevelsen av å komme på dagen etter, uka etter eller flere år seinere hva du egentlig burde ha sagt i en konkret situasjon? Viktige poenger du glemte eller et

Les mer


humanistforbundet

Siste fra Humanistforbundet     |     januar 22, 2019

Frivillighet og humanisme – en arv for det mangfoldige Norge

Av: Annette Skogheim (publisert på verdidebatt.no 5.12.2018) Om frivilligheten skal være en bærebjelke i vårt humanistiske samfunn må det fokuseres på en frivillighet for mangfold og fellesskap. I dag markeres den internasjonale dagen for frivillighet i hele verden, og ikke minst her i Norge. Frivillige organisasjoner skal feire dagen med ulike arrangementer og Kulturministeren skal legge fram Regjeringens Frivillighetsmelding. Vårt samfunn har en sterk tradisjon med humanistiske verdier og frivillighet. Men er vi gode nok til å inkludere alle på frivillighetens arenaer? En levende frivillighet gir et humanistisk Norge  Et

Les mer


humanistforbundet

Siste fra Humanistforbundet     |     november 19, 2018

Flere innganger til humanismen

Humanistforbundet er opptatt av at det finnes flere innganger til humanismen. Samtidig kan kimen til gode samtaler om menneskeverd, likeverd, menneskets friheter, ansvar og rettigheter finnes i en rekke ulike kilder rundt oss. I “Humanismebanken” på forbundets hjemmesider vil det fremover legges ut stadig nye forslag fra medlemmer, ansatte, frivillige og samarbeidspartnere om ulike inspirasjonskilder som kan bidra til god dialog om og opplevelser i humanismens ånd. Bli inspirert på https://www.humanistforbundet.no/humanismebanken


humanistforbundet