Hjertelig velkommen til oss!

Vi setter stor pris på å få være med på dette spennende og viktige prosjektet, og gleder oss til mer dialog og samarbeid på tvers av tro og livssyn i tiden som kommer. Et mangfoldig og inkluderende Norge med respekt for egenart og rom for rause fellesskap er til beste for alle, og vi vil bidra med humanisme for mangfold og fellesskap!

Ta kontakt dersom du vil snakke med oss om noen av spørsmålene her – eller hva som helst ellers.

 


Siste fra Humanistforbundet     |     august 9, 2019

Jehovas Vitner og deres demokratiske (og humanistiske) problem

Av Stian Høgestøl, masterstudent i statsvitenskap. Vi har i det siste kunne lese, blant annet i Dagbladet (07.08.19), at statsråd for trossamfunnene Kjell Ingolf Ropstad vurderer å trekke statsstøtten til Jehovas Vitner, all den tid trossamfunnet ikke lar sine medlemmer stemme ved valg uten å bli ekskludert fra organisasjonen. – «Vi har allerede stemt på Gud», forteller en anonym kilde som har brutt med Jehovas Vitner, til Vårt Land (07.08.19). En slik praksis er utfordrende både for det demokratiske prinsipp og det humanistiske verdigrunnlaget. Statsstøtte og demokratisk motarbeidelse Forsker Hege

Les mer


humanistforbundet

Siste fra Humanistforbundet     |     januar 22, 2019

Trappeåndens tale

Humanistforbundets generalsekretær Elise Skarsaune har vært i samtale med sin far teologen Oskar Skarsaune om humanisten Jesus på P2 i programposten Verdibørsen. Som leder for et livssyn med stor respekt for menneskers frie vilje og evne til ha tro og til å tvile har Elise gjort seg noen refleksjoner om humanisme, tro og livssyn i etterkant av samtalen: Du kjenner kanskje opplevelsen av å komme på dagen etter, uka etter eller flere år seinere hva du egentlig burde ha sagt i en konkret situasjon? Viktige poenger du glemte eller et

Les mer


humanistforbundet

Siste fra Humanistforbundet     |     januar 22, 2019

Frivillighet og humanisme – en arv for det mangfoldige Norge

Av: Annette Skogheim (publisert på verdidebatt.no 5.12.2018) Om frivilligheten skal være en bærebjelke i vårt humanistiske samfunn må det fokuseres på en frivillighet for mangfold og fellesskap. I dag markeres den internasjonale dagen for frivillighet i hele verden, og ikke minst her i Norge. Frivillige organisasjoner skal feire dagen med ulike arrangementer og Kulturministeren skal legge fram Regjeringens Frivillighetsmelding. Vårt samfunn har en sterk tradisjon med humanistiske verdier og frivillighet. Men er vi gode nok til å inkludere alle på frivillighetens arenaer? En levende frivillighet gir et humanistisk Norge  Et

Les mer


humanistforbundet

Siste fra Humanistforbundet     |     november 19, 2018

Flere innganger til humanismen

Humanistforbundet er opptatt av at det finnes flere innganger til humanismen. Samtidig kan kimen til gode samtaler om menneskeverd, likeverd, menneskets friheter, ansvar og rettigheter finnes i en rekke ulike kilder rundt oss. I “Humanismebanken” på forbundets hjemmesider vil det fremover legges ut stadig nye forslag fra medlemmer, ansatte, frivillige og samarbeidspartnere om ulike inspirasjonskilder som kan bidra til god dialog om og opplevelser i humanismens ånd. Bli inspirert på https://www.humanistforbundet.no/humanismebanken


humanistforbundet

    |     november 16, 2018

Hva skjer med oss når vi dør?

Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


Uenighetens fellesskap

    |     november 16, 2018

Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Har mennesker fri vilje?

Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvilke symboler bruker vi?

Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?


Uenighetens fellesskap